Tức giận vì chồng cho quá nhiều tiền đi thẩm mỹ viện

Tức giận vì chồng cho quá nhiều tiền đi thẩm mỹ viện

0 402

Một bà vợ gặp người bạn thân than vãn.

Tức giận vì chồng cho quá nhiều tiền đi thẩm mỹ viện

  • Ông chồng làm tớ tức điên cả người! Tớ hỏi xin 500 đôla để đi thẩm mỹ viện…

  • Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à?

  • Không! Lão nhìn tớ một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 đôla.

  • !?

NO COMMENTS

Leave a Reply