Tức giận vì chồng cho quá nhiều tiền đi thẩm mỹ viện

Tức giận vì chồng cho quá nhiều tiền đi thẩm mỹ viện

Một bà vợ gặp người bạn thân than vãn.

Tức giận vì chồng cho quá nhiều tiền đi thẩm mỹ viện

  • Ông chồng làm tớ tức điên cả người! Tớ hỏi xin 500 đôla để đi thẩm mỹ viện…

  • Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à?

  • Không! Lão nhìn tớ một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 đôla.

  • !?

NO COMMENTS

Gửi phản hồi