Quà mừng đám cưới của bạn thân

Quà mừng đám cưới của bạn thân

0 1446

Tèo cưới vợ, gửi thiệp mời Tí. Tí đến dự và mừng phong bì.

Vợ chồng Tèo mở ra thấy có 100.000 và thiệp mừng ghi: “Mừng 200.000, nợ 100.000, khi nào có trả sau”.

Một năm sau Tí cưới vợ và mời Tèo. Tèo đến dự và cũng mừng một phong bì.

Quà mừng đám cưới của bạn thân

Khi mở phong bì của Tèo, Tí thấy phong bì không có tiền, chỉ có thiệp mừng. Trên thiệp ghi dòng chữ: “Mừng 200.000, đòi nợ 100.000, nợ lại 100.000”.

NO COMMENTS

Leave a Reply