Tiếp tục giảm chi tiêu tuyển sinh năm 2015 những ngành thừa...

Tiếp tục giảm chi tiêu tuyển sinh năm 2015 những ngành thừa nhân lực

Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) có công văn gửi các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp yêu cầu báo cáo thống kê năm học 2014-2015, xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015.

Bộ GD-ĐT yêu cầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành có dấu hiệu dư thừa nhân lực; tiếp tục giảm chỉ tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học để thực hiện lộ trình dừng đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp vào năm 2017; giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm chính quy…

Cụ thể, đối với chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học chính quy và cao đẳng chính quy, các cơ sở đào tạo phải giải trình rõ năng lực đào tạo nếu các chỉ tiêu đó trong năm 2015 tăng từ 5% trở lên so với chỉ tiêu xác định năm 2014.

Đối với các ngành khác nhau, Bộ GD – ĐT có những  yêu cầu cụ thể. Trong đó, với các trường sư phạm, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường xác định và đăng ký cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy năm 2015 theo lộ trình tiếp tục giảm so với năm 2014 để khắc phục tình trạng sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường không có việc làm.

Căn cứ vào thực tế và dự báo nhu cầu giáo viên của địa phương, các cơ sở đào tạo nghiên cứu, lập phương án tạm dừng tuyển sinh có thời hạn đào tạo giáo viên trung học trình cơ quan chủ quản cho ý kiến.

Tiếp tục giảm chi tiêu tuyển sinh năm 2015 những ngành thừa nhân lực

Nhiều ngành có nguy cơ thừa nhân lực được Bộ yêu cầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo không xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo đối với ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trong chỉ tiêu đào tạo từ xa.

Với khối ngành khoa học sức khỏe, để đảm bảo chất lượng đào tạo nhóm ngành y dược, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo có đào tạo nhóm ngành y dược xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược chính quy năm 2015 trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy.

Đối với cơ sở đào tạo y dược có ngành y đa khoa, đề nghị xác định cụ thể chỉ tiêu đào tạo của ngành y đa khoa trong tổng chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược.Trước đó, Bộ GD-ĐT và Bộ Y cũng đã thống nhất việc tạm dừng việc xem xét mở ngành đào tạo trình độ đại học các ngành y đa khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền và trình độ đại học, cao đẳng đối với ngành dược tại các trường đa ngành không thuộc khối chuyên ngành y dược.

Từ đó hướng tới mục tiêu,việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường, đặc biệt là đội ngũ giảng viên cơ hữu hướng dẫn, giảng dạy theo chuyên ngành. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải gắn quy mô đào tạo với nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và góp phần khắc phục tình trạng mất cân đối về cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo nguồn nhân lực hiện nay.

Theo Lê Thảo (phapluatxahoi.vn)

NO COMMENTS

Leave a Reply